CMS – Centrum för marxistiska samhällsstudier och ABF-Stockholm ger en föreläsning med Göran Therborn.

En global översikt av utvecklingstendenser, konflikter och sociala rörelser: Natoländernas kris, de nya storekonomierna, Latinamerikas sociala experiment, ursprungsbefolkningarnas revolt, de arabiska omvälvningarna, klassernas återkomst. Föreläsningen utgår från och uppdaterar talarens bok om världen, The World: A Beginner’s Guide, som gavs ut på engelska i fjol och i vår kommer på svenska.

Göran Therborn är professor emeritus i sociologi vid University of Cambridge och en svensk vänsterintellektuell sedan l960-talet.

Inleder gör Stefan Sjöberg, lektor i sociologi vid Högskolan i Gävle och styrelsemedlem i CMS.