Är du osäker om du är spelberoende eller inte? Din osäkerhet kan vara ett tecken som tyder på att du är det. Andelen spelberoende i landet ökar parallellt med spelbolagen. Många upplever svårigheter med att blunda för frestelsen som spel är. Att erkänna sitt beroende inför sig själv och andra är ett första steg i behandlingen.

spelinspektionen

Hur vet man om man är spelberoende då? Ja, ett sätt att ta reda på det är att med ärlighet svara på några frågor. Om man svarar ja på åtminstone en fråga kan det vara ett tecken på spelberoende. I slutändan är det dock upp till en själv att avgöra huruvida man är spelberoende eller inte, det handlar delvis om vilka negativa konsekvenser som spelandet medför – inte främst om summorna som spelas om.

En fördel i alla casinon med svensk spellicens är att man måste svara på olika frågor innan man börjar spela och sätta begränsningar för sitt spelande.

Frågor man kan ställa sig är om man alltid tänker på spel, om man spelar för allt större summor, om man har svårt att kontrollera sitt spelande, om man blir rastlös när man inte spelar, om man spelar för att dämpa ångest, om man försöker vinna tillbaka förluster, om du ljuger inför dig själv och andra om hur mycket du spelar samt om spelandet tär på sociala relationer. Det är naturligtvis viktigt att du svarar ärligt på frågorna.

Många upplever skam när det kommer till spelberoende. Därför ljuger man inför sig själv och sina nära angående omfattningen av spelandet. Den som vill ta sig ur spelberoende måste ta steget över den höga tröskeln och erkänna att man är spelberoende. Om man har svarat ja på en eller flera frågor i checklistan tyder mycket på spelberoende. Som tur är finns det effektiv hjälp att ta till sig.

Det har visat sig att kognitiv beteendeterapi och gruppterapi är effektiva behandlingsformer vid spelberoende. Forskning visar även att egenvård vid spelberoende är till stor hjälp. Vad man kan göra är exempelvis att föra dagbok, att sätta upp vård, söka stöd hos anhöriga samt stänga av internetspel.