Är du osäker på hur du ska få ihop brödfödan den kommande månaden? Frilansar du men känner dig inte ett dugg fri? Ligger du vaken om nätterna och grubblar över vad framtiden har i beredskap? Då är du med största sannolikhet prekär – en del av det växande Prekariatet.

Alla delar av våra liv, vare sig de är materiella, psykologiska eller estetiska, berörs i nån mån av prekariteten. Därför kommer det första avsnittet av Prekärt Moment ta dig med på en timmes lång färd på prekaritetens en aning krokiga väg.

Vilken är synen på arbete i dag? Måste vi vara entrepenörer? Hur ser vardagen ut för den som är prekär? Vilka är refrängerna den prekära kören ska sjunga? Vad gör jag om jag inte vill bo i bostadsrätt men ändå tycker mig ha RÄTT ATT BO? Varför har SF monopol på filmutbudet i Sverige? Vilka politiska filmer lyckas ändå ta sig ut på biodukarna?

Detta och en hel del annat försöker vi ta reda på i det första avsnittet av Prekärt Moment.

Njut! Upprörs! Förfasas! Förvånas! Skratta! Gråt!